Mikä ihmeen 4H ?

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-työelämäkurssit syventävät nuoren osaamista. Innostunut nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen yritysohjaajan tukemana. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

Kasvatusajattelumme perustan muodostava neljä H-kirjainta ja Tekemällä oppimisen käytännönläheinen toimintamenetelmä. Näistä lähtökohdista järjestö toteuttaa yrittäjyys- ja kansalaiskasvatusta. Neljän H:n perustana ovat sanat HeadHandsHeart ja Health, suomeksi Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi. 

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. 4H-järjestöön kuuluu lähes 70 000 jäsentä. 4H-yhdistyksia on 250 ympäri Suomea, yhdistysten tiedot löydät 4H-liiton nettisivuilta. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 14 4H-piiriä. 4H-liittoon voit tutustua tarkemmin tästä. Ruotsinkielistä 4H-toimintaa tarjoaa Finlands svenska 4H, jolla on yli 4 000 jäsentä.

Toimintaa on niin paikallistasolla kuin valtakunnallisesti. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä paikallisyhdistykseen. Paikallisyhdistysten toiminnassa on erilaisia painopisteitä. Yhdistykset järjestävät muun muassa kerhotoimintaa, erilaisia kursseja, tapahtumia ja kilpailuja. Nuori voi kehittää työelämätaitoja Ajokortti työelämään -kurssilla. Yhdistysten kautta nuori voi työllistyä tai perustaa oman yrityksen

4H on itse tekemisen iloa!